اخذ ویزای شنگن اتریش

شرایط و مدارک مورنیاز

فهرست اسناد و مدارک جهت ارائه درخواست

 • فرم درخواست، که به صورت ﮐﺎﻣل و خوانا به آﻟﻣﺎﻧﯽ (به حروف لاتین!) توسط ﺷﺧص ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺗﮑﻣﯾل شده باشد
 • یک قطعه عکس رنگی (که قدیمی تر از 6 ماه نباشد) (اندازه 3.5 x 4.5 سانتی متر)
 • گذرنامه معتبر گذرنامه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺣداﻗل 3 ﻣﺎه ﺑﯾش از اﻋﺗﺑﺎر وﯾزای درﺧواﺳت ﺷده دارای اعتبار بوده، ﺣداﻗل دارای 2 صفحه آزاد باشد و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور آن بیش از10 ﺳﺎل نگذشته ﺑﺎﺷد.
 • فتوکپی گذرنامه ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ (از صفحه مشخصات و کلیه ویزا ھﺎی شنگن گذشته)
 • مدارکی دال بر داشتن اشتغال به همراه گواهی درآمد (در صورت موجود بودن) – اصل به همراه ترجمه به زبان آلمانی
 • بیمه نامه مسافرتی (با پوشش حداقل 30،000 یورو با تقبل بازگشت برای کل مدت زمان اقامت)
 • رزرو هتل با امضا که توسط یک آژانس مسافرتی سفرهای ورودی اتریشی و یا مستقیما توسط خود هتل تایید شده باشد (تاییدیه آنلاین هتب قابل قبول نمی باشد)
 • بلیط سفر (رزرو بلیط رفت و برگشت پرواز) توضیح: اصولا ارائه بلیط قطعی خریداری شده الزامی نمی باشد!
 • مدارکی دال بر داشتن منابع مالی کافی (برای مثال صورت وضعیت حساب های بانکی، تاییدیه بانکی و غیره) ارائه مدرک مبنی بر داشتن وجه نقد در تصمیم گیری لحاظ نخواهد شد.
 • در صورتی که متقاضی در خصوص مورد 9 مدارک کافی ارائه ننماید و سفر توسط آژانس مسافرتی ایرانی برنامه ریزی شود، ارائه دعوتنامه (تعهد نامه) الکترونیکی توسط آژانس مسافرتی اتریشی الزامی می باشد. (در این خصوص مراجعه شود به http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/einreise_visa/Visum_6.aspx)
 • مسافرینی که به سن قانونی نرسیده و به تنهایی قصد سفر دارند، ارائه رضایت نامه محضری والدین یا ولی قانونی و یا حکم و یا حکم دادگاه به همراه ترجمه آن به زبان آلمانی الزامی می باشد.
 • هزینه رسیدگی به درخواست ویزا (60 یورو، کودکان 6 الی 12 سال: 35 یورو و کودکان زیر 6 سال: رایگان) هزینه رسیدگی به درخواست ویزا می بایست به یورو پرداخت شود. لازم به ذکر است وجه پرداخت شده در صورت رد درخواست، مسترد نمی شود.
 • کلیه مدارک ﻣﯽ بایست به زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ترجمه شوند.

سفارت این حق را برای خود محفوظ میداند که در موارد خاص، علاوه بر مدارک فوق، مدارک دیگری را نیز از متقاضی مطالبه نموده و/یا متقاضی را برای انجام مصاحبه تکمیلی به سفارت دعوت نماید. خواهشمند است به غیر از مواردی که از شما مواکدا خواسته میشود، اسناد و دعوتنامه اصل و همچنین فکس و یا دیگر مدارک خود را برای سفارت ارسال ننمائید. کلیه مدارک فوق الذکر می بایست شخصا توسط متقاضی هنگام درخواست ویزا ارائه گردند.

خواهشمند است توجه داشته باشید، برای کلیه اقداماتی که در ارتباط با صدور ویزا انجام میشود، تنها وجهی که می بایست پرداخت شود، هزینه رسیدگی به درخواست ویزا بوده و فرم های درخواست ویزا به صورت رایگان قابل دریافت می باشد. خواهشمند است فرم درخواست را به صورت کامل تکمیل و آن را امضا نمائید، چرا که دستور تکمیل بعدی مدارک، منجر به طولانی شدن روند رسیدگی به درخواست شما خواهد شد.

یادآور میشود که درخواست ها می بایست حداقل 14 روز پیش از تاریخ پیش بینی شده سفر ارائه شوند. صدور ویزا، تضمین کننده اجازه ورود به قلمرو جمهوری اتریش نمی باشد.چنانچه هنگام گذر از مرز دلایلی مبنی بر عدم پذیرش (اخراج) بوجود آید، امکان ابطال ویزا و عدم اجازه ورود وجود خواهد داشت. صدور ویزا به منزله مجوزی برای انجام کار و کسب درآمد به غیر از در چارچوب سفرهای تجاری نمی باشد.