تور چین

...
تور نمایشگاهی کانتون فاز 3 گوانجو

7 شب اقامت در شهر گوانجو،خدمات اخذ ویزا ،هتل 4 ستاره،راهنمای انگلیسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی کانتون فاز 1گوانجو

5 شب اقامت در شهر گوانجو،خدمات اخذ ویزا ،هتل 4 ستاره،راهنمای انگلیسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی کانتون فاز 1و2 گوانجو

12شب اقامت در شهر گوانجو،خدمات اخذ ویزا ،هتل 4 ستاره،راهنمای انگلیسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور