تور آلمان

...
تور نمایشگاهی محصولات الکترونیکی مونیخ

3شب اقامت در شهر مونیخ،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی صنعت خودرو فرانکفورت

۴ شب اقامت در شهر فرانکفورت،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی گل وگیاه اسن

۴ شب اقامت در شهر اسن،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی لوازم التحریر فرانکفورت

۴ شب اقامت در شهر فرانکفورت،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی لوازم و تجهیزات اتومبیل فرانکفورت

۴ شب اقامت در شهرفرانکفورت،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی مواد غذایی طبیعی فرانکفورت

۴ شب اقامت در شهر فرانکفورت،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی شیرینی و شکلات کلن

۴ شب اقامت در شهرکلن،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی صنعت گیم کلن

۴ شب اقامت در شهرکلن ،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی مواد غذایی کلن

۴ شب اقامت در شهر کلن ،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی لوازم تزئینی و اعیاد فرانکفورت

۴ شب اقامت در شهرفرانکفورت،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی لوازم خانگی فرانکفورت

۴ شب اقامت در شهر فرانکفورت،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور نمایشگاهی مبلمان کلن

۴ شب اقامت در شهرکلن،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور