تور فرانسه

...
تور فرانسه

3 شب در شهر پاریس ،اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا,فرانسه

۳ شب رم و 3 شب پاریس،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا،فرانسه،اسپانیا

۳ شب رم ،۳ شب پاریس،۳ شب بارسلون،اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور