تور ایتالیا

...
تور ایتالیا

3 شب شهر رم،خدمات اخذ ویزا شنگن،اقامت در هتل 4 ستاره،ترانسفر فرودگاهی،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی.

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا

۳ شب رم،۱ شب فلورانس،۲ شب ونیز،اخذ ویزا شنگن،اقامت در هتل 4 ستاره،قطار بین شهری راهنمای فارسی زبان،بیمه

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا،اسپانیا

۳ شب رم و3 شب بارسلون،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا,فرانسه

۳ شب رم و 3 شب پاریس،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا،هلند

۳ شب رم و 3 شب آمستردام،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا،فرانسه،اسپانیا

۳ شب رم ،۳ شب پاریس،۳ شب بارسلون،اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا

3 شب شهر میلان ، خدمات اخذ ویزا شنگن ، اقامت در هتل 4 ستاره ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا،آلمان

۳ شب رم و 3 شب هامبورگ،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا،اسپانیا

۳ شب میلان و3 شب بارسلون،خدمات اخذ ویزا شنگن،هتل 4 ستاره،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور
...
تور ایتالیا

۳ شب رم و ۳ شب میلان ، خدمات اخذ ویزا شنگن ، اقامت در هتل 4 ستاره ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

جزئیات و نرخ تور